FileMaker 16 – nowe funkcje i ulepszenia

Posted on

FileMaker 16 to nowa wersja popularnego programu do tworzenia baz danych (kilka słów więcej: https://proteus-it.com.pl/filemaker-16-nowe-funkcje-i-ulepszenia/). W FileMaker 16 zostały wprowadzone nowe funkcje i ulepszenia, które ułatwią pracę z bazami danych. Pierwszą nowością jest funkcja importu danych z plików CSV. Funkcja ta umożliwia szybki i łatwy import danych z plików CSV do bazy danych.

Drugą nowością jest funkcja eksportu danych do formatu PDF. Funkcja ta umożliwia eksport danych z bazy danych do formatu PDF.

Trzecią nowością jest funkcja tworzenia raportów. Funkcja ta umożliwia tworzenie raportów z bazy danych. Raporty mogą być tworzone w formacie PDF lub HTML. FileMaker 16 to nowa wersja popularnego programu do tworzenia baz danych. W FileMaker 16 zostały wprowadzone nowe funkcje i ulepszenia, które ułatwią pracę z bazami danych.

Pierwszą nowością jest funkcja importu danych z plików CSV. Funkcja ta umożliwia szybki i łatwy import danych z plików CSV do bazy danych. Importowane dane mogą być przechowywane w bazie danych lub wykorzystane do tworzenia raportów.

Drugą nowością jest funkcja eksportu danych do formatu PDF. Funkcja ta umożliwia eksport danych z bazy danych do formatu PDF. Eksportowane dane mogą być przechowywane na dysku lub wykorzystywane do tworzenia raportów.

 

Trzecią nowością jest funkcja tworzenia raportów. Funkcja ta umożliwia tworzenie raportów z bazy danych. Raporty mogą być tworzone w formacie PDF lub HTML. Raporty mogą być przechowywane na dysku lub wykorzystywane do celów marketingowych lub sprzedażowych.

FileMaker 16 to nowa wersja popularnego programu do tworzenia baz danych

 

Wiemy, co nowego!

W FileMaker 16 pojawiły się nowe funkcje i ulepszenia. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego silnika bazy danych, który zapewnia lepszą wydajność i niezawodność. Ponadto FileMaker 16 oferuje nowe narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych, umożliwia łatwe tworzenie raportów i udostępnianie danych przez Internet. Nowy silnik bazy danych to główna nowość w FileMaker 16. Jest on zoptymalizowany pod kątem wydajności i niezawodności, a także umożliwia łatwiejsze tworzenie aplikacji mobilnych. FileMaker 16 oferuje także nowe narzędzia do tworzenia raportów, umożliwia łatwe udostępnianie danych przez Internet oraz wprowadza kilka innych ulepszeń.

Lepsze niż kiedykolwiek!

FileMaker 16 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia baz danych. Wersja 16 przynosi ze sobą szereg nowych funkcji i ulepszeń, które sprawiają, że jest to najlepsza wersja FileMakera do tej pory!

Pierwszą z nowych funkcji jest obsługa standardu SQL. Dzięki temu FileMaker 16 może być łatwo integrowany z innymi programami do obsługi baz danych, co pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału bazy danych. Kolejną nowością jest możliwość tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacje można tworzyć za pomocą prostego interfejsu graficznego lub kodu HTML. Dodatkowo aplikacje mogą być udostępniane za pośrednictwem App Store lub Google Play.

Ostatnią ważną nowością jest wsparcie dla systemu Windows 10. Dzięki temu FileMaker 16 można łatwo i szybko instalować na komputerach z systemem Windows 10, co pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału tego systemu operacyjnego.

Nowości w FileMaker 16 – czego możesz się spodziewać?

FileMaker 16 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia baz danych. W FileMaker 16 zostały wprowadzone szereg nowych funkcji i udoskonaleń, które sprawią, że praca z programem będzie jeszcze łatwiejsza i bardziej efektywna. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości w FileMaker 16. W FileMaker 16 pojawił się nowy widok „Widok karty”. Widok karty jest idealny do wyświetlania szczegółowych informacji o pojedynczym rekordzie. Umożliwia on łatwy dostęp do wszystkich pól danego rekordu, a także umożliwia ich edytowanie.

Kolejną ciekawą nowością jest możliwość łatwego tworzenia raportów wykorzystujących dane z kilku tabel. Dzięki temu można szybko i łatwo uzyskać pełen obraz sytuacji, bez konieczności ręcznego łączenia danych z różnych źródeł.

FileMaker 16 to nowa wersja popularnego programu do tworzenia baz danych

FileMaker 16 umożliwia również łatwe tworzenie aplikacji mobilnych. Aplikacje mobilne mogą być publikowane na platformach iOS i Android, a ich funkcjonalność jest ograniczona tylko przez wyobraźnię twórcy (https://rsslivesport.pl/filemaker-jak-zaczac/).

Jakie ulepszenia znajdziesz w FileMaker 16?

FileMaker 16 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia baz danych. W FileMaker 16 znajdziesz szereg ulepszeń i nowych funkcji, które ułatwią Ci pracę z bazami danych. Pierwszą z nowych funkcji jest obsługa języka JavaScript. Dzięki temu możesz teraz tworzyć skrypty w FileMaker 16, które będą działać tak samo jak skrypty w innych programach.

Drugą ciekawą funkcją jest możliwość łączenia się z innymi programami za pomocą REST API. Dzięki temu możesz teraz korzystać z innych programów w FileMaker 16 i wykonywać na nich operacje CRUD (create, read, update, delete).

Ostatnią interesującą funkcją jest możliwość obsługi plików PDF. Dzięki temu możesz teraz otwierać i edytować pliki PDF w FileMaker 16.

Najciekawsze funkcje FileMaker 16 – które warto znać!


FileMaker 16 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia baz danych. Nowa wersja FileMakera oferuje szereg ulepszeń i nowych funkcji, które ułatwią pracę z programem. Poniżej przedstawiamy najciekawsze funkcje FileMakera 16, które warto znać:

  1. Nowy interfejs: FileMaker 16 oferuje nowy, łatwiejszy w obsłudze interfejs. Użytkownicy mogą teraz łatwiej zarządzać bazami danych oraz łatwiej wyszukiwać i filtrować dane.
  2. Ulepszona obsługa plików PDF: FileMaker 16 umożliwia łatwiejsze wyszukiwanie i filtrowanie plików PDF. Użytkownicy mogą także łatwiej dodawać tekst do plików PDF oraz konwertować je na inne formaty plików.
  3. Nowe narzędzia do analizy danych: FileMaker 16 oferuje nowe narzędzia do analizy danych, które umożliwią lepsze zrozumienie struktury danych oraz ich zależności. Narzędzia te pozwalają także na łatwiejsze tworzenie raportów i analiz.
  4. Ulepszona obsługa wielu baz danych: FileMaker 16 umożliwia łatwe tworzenie i zarządzanie wieloma bazami danych. Użytkownicy mogą także łatwo przechodzić między bazami danych oraz importować i eksportować dane między nimi.